กรณีสืบค้นข้อมูลจากภายนอกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น จากที่บ้าน/ที่ทำงาน หรือตามร้านบริการอินเทอร์เน็ตทั่วไป ผู้ค้นต้อง Login ผ่านระบบ SSL VPN (Secure Sockets Layer + Virtual Private Network) ก่อน ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบรายชื่อสมาชิก KKUNET ซึ่งบุคคลใดที่ไม่มีรายชื่อหรือยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ [บุคคลที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้ต้องเป็นนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น] สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ Internet, E-mail, KKUNET@home ได้ที่นี่ค่ะ
          ดังนั้น การสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดนอกระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกครั้ง ต้อง Login ผ่านระบบ SSL VPN โดยใช้ User Name และ Password เดียวกับระบบ Web-Mail ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้กำหนดให้กับผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนการเข้าใช้บริการ [ดูวิธีการใช้งานระบบ SSL VPN และ Login เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือฐานข้อมูลของห้องสมุดได้ที่นี่]
Share on Facebook